㋡ورود بی جنبه ها ممنـوع!!!㋡

خنده دار تر ازین جا جایی رفتی...

پسرا... دخترا...

پسرا شیرن مثل شمشیرن...

دخترا لوسن مثل خرگوشن...

....

بچه ها اینا یادتونه

اینم داستانشه دیدین کل کل نداره آخر سر همه یوهاهاها...

نکته اگه عکسو نتونستین کامل ببینید روش کلیک کنید تا تو یه صفحه دیگه باز شه...

+ نوشته شده در دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 20:34 توسط امیر |